Πίνακας προδιαγραφών για 3MXM-M

3MXM40M2V1B 3MXM52M2V1B 3MXM68M2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 734 734 734
    Πλάτος mm 868 868 868
    Βάθος mm 320 320 320
Βάρος Μονάδα kg 57 57 62
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm 847 847 851
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 847 847 851
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 420 420  
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 420 420  
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 46 46 48
  Θέρμανση Ονομ. dBA 47 47 48
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 1.80 1.80 2.0
  Φορτίο TCO2Eq 1.2 1.2 1.4
  GWP   675 675 675
Piping connections Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)  
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 15
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5 7.5
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 50 50  
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου  
Στάνταρτ εξαρτήματα Πώμα εξόδου συμπυκνωμάτων     9
  Συγκρότημα συστολής     1