Πίνακας προδιαγραφών για ABQ-C / AZQS-BY1

ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B ABQ140CV1 / AZQS140B7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.1 (1) 13.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 (2) 15.5 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   2.62 2.27 (3) 3.36 (3)
  COP   3.42    
  Annual energy consumption kWh 1,813    
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D    
    Θέρμανση   B    
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   B    
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.1 13.0
  SEER   4.65 4.68 5.01
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 716 1,550 1,559
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A    
  Απόδοση Pdesign kW 6.78 8.13 12.29
  SCOP/A   3.80 3.41 3.58
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,498 3,340 4,811
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (4) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°