Πίνακας προδιαγραφών για ABQ-C

ABQ71CV1 ABQ100CV1 ABQ125CV1 ABQ140CV1
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW     12.10 13.00
Απόδοση θέρμανσης Total capacity Ονομ. kW     13.5 15.5
Casing Colour     Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα / Άβαφο Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα / Άβαφο
  Material   Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας    
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 285 378 378 378
    Πλάτος mm 600 541 1,300 1,500
    Βάθος mm 1,007 1,045 541 541
Βάρος Μονάδα kg 35 44 50.0 56.0
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Υψ. Pa 90 70 150 150
    Ονομ. Pa 77 57 128 122
    Χαμηλή Pa 64 45 111 92
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 60 72 73
  Θέρμανση dBA 64 60 72 73
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA   41 53 55
    Ονομ. dBA   38    
    Medium dBA     52 53
    Χαμηλή dBA   36 50 50
  Θέρμανση Υψ. dBA   41 53 55
    Ονομ. dBA   38    
    Μέτρια dBA     52 53
    Χαμηλή dBA   36 50 50
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.88 15.88 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων   19.05 19.05    
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων     ARCWLA ARCWLA
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.128 0.109    
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.128 0.109    
Τροφοδοσία ισχύος Name   V1 V1    
  Φάση   1~ 1~    
  Συχνότητα Hz 50 50    
  Τάση V 220-240 220-240