Πίνακας προδιαγραφών για ACQ-B / AZQS-BY1

ACQ100BV1 / AZQS100B7Y1B ACQ125BV1 / AZQS125B7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 (3) 12.1 (3)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (4) 13.5 (4)
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 3.01
  COP   3.61 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,480 2,010
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B
    Θέρμανση   A B
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   B  
  Απόδοση Pdesign kW 9.50  
  SEER   4.65  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 715.054  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60  
  SCOP/A   3.47  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 3,066.282  
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°