Πίνακας προδιαγραφών για ACQ-C / AZQS-B(8)V1

ACQ71CV1 / AZQS71B2V1B ACQ100CV1 / AZQS100B8V1B ACQ125CV1 / AZQS125B8V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 10.80 13.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.31 3.21 3.01
  COP   3.61 3.61 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,025 1,480 2,010
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B A  
    Θέρμανση   A A  
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   B B  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50  
  SEER   4.65 4.65  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 512 716  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A  
  Απόδοση Pdesign kW 6.33 7.60  
  SCOP/A   3.80 3.80  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,332 2,800  
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°