Πίνακας προδιαγραφών για ACQ-D / AZQS-BY1 UK

ACQ100DV1 / AZQS100B7Y1B UK ACQ125DV1 / AZQS125B7Y1B UK ACQ140DV1 / AZQS140B7Y1B UK
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.1 13.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 3.10 3.21
  COP   3.61 3.61 3.61
  Annual energy consumption kWh 1,480 1,952  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B  
    Θέρμανση   A A  
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A    
  Απόδοση Pdesign kW 9.50    
  SEER   5.50    
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 605    
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A    
  Απόδοση Pdesign kW 7.60    
  SCOP/A   3.85    
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,764    
Σημειώσεις (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC
  (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825
  (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°