Πίνακας προδιαγραφών για ACQ-D / AZQS-BY1

ACQ100DV1 / AZQS100B7Y1B ACQ125DV1 / AZQS125B7Y1B ACQ140DV1 / AZQS140B7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.1 13.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 3.10 3.21
  COP   3.61 3.61 3.61
  Annual energy consumption kWh 1,480 1,952  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B  
    Θέρμανση   A A  
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A    
  Απόδοση Pdesign kW 9.50    
  SEER   5.50    
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 605    
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A    
  Απόδοση Pdesign kW 7.60    
  SCOP/A   3.85    
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,764    
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°