Πίνακας προδιαγραφών για ADEA-A / AZQS-B(8)V1

ADEA100A2VEB / AZQS100B8V1B ADEA125A2VEB / AZQS125B8V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 12.10
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.80 13.50
Ονομαστική απόδοση EER   2.27
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A  
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.10
  SEER   5.10 4.83
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 652 1,504
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.93
  SCOP/A   3.81 3.50
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,793 3,167
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m