Πίνακας προδιαγραφών για ADEQ-A / AZQS-B(8)V1

ADEQ71A7VEB / AZQS71B2V1B ADEQ100A7VEB / AZQS100B8V1B ADEQ125A7VEB / AZQS125B8V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 10.8 13.50
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 3.21 3.01
  COP   3.61 3.61 3.45
  Annual energy consumption kWh 1,060 (0.000) 1,480 2,010
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A  
    Θέρμανση   A A  
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW   9.50  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   692  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW   7.60  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   2,793  
Pto (Thermostat off) W 91.0    
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     B  
  SEER     4.81  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A  
  SCOP/A     3.81