Πίνακας προδιαγραφών για ADEQ-C / AZQS-B(8)V1

ADEQ71C2 / AZQS71B2 ADEQ71C2VEB / AZQS71B2V1B ADEQ100C2 / AZQS100B8 ADEQ100C2VEB / AZQS100B8V1B ADEQ125C2 / AZQS125B8 ADEQ125C2VEB / AZQS125B8V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 12.1 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (1) 7.50 (2) 10.8 (1) 10.8 (2) 13.5 (1) 13.5 (2)
Ονομαστική απόδοση EER           2.27
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A   A      
    Σχέδιο Ρ kW 6.80   9.50      
    SEER   5.40   5.10      
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 441   652      
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A   A      
    Σχέδιο Ρ kW 6.00   7.60      
    SCOP   3.81   3.81      
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,205   2,793      
Pto (Thermostat off) W 3.00   4.00      
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.00   0.00      
Poff (λειτουργία Off) W 14.5   22.0      
Σημειώσεις Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2   Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2   Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2  
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά   Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά   Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά  
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου   Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου   Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου  
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A   A    
  Απόδοση Pdesign kW   6.80   9.50   12.1
  SEER     5.40   5.10   4.71
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   441   652   1,543
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A   A    
  Απόδοση Pdesign kW   6.00   7.60   7.93
  SCOP/A     3.81   3.81   3.50
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   2,205   2,793   3,167