Πίνακας προδιαγραφών για AHQ-C / AZQS-B(8)V1

AHQ71CV1 / AZQS71B2V1B AHQ100CV1 / AZQS100B8V1B AHQ125CV1 / AZQS125B8V1B AHQ140CV1 / AZQS140B8V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.1 (1) 13.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5 (2) 15.5 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.03 2.62 2.22 (3) 2.63 (3)
  COP   3.05 3.41    
  Annual energy consumption kWh 1,120 1,810    
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B D    
    Θέρμανση   D B    
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   B B    
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 12.1 13.0
  SEER   4.65 4.60 5.14 5.77
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 511.85 723 1,412 1,353
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A    
  Απόδοση Pdesign kW 6.33 7.60 8.0 12.0
  SCOP/A   3.80 3.80 3.78 3.99
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,332.26 2,800 2,964 4,199
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    (4) - Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2    
    (5) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά    
    (6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου