Πίνακας προδιαγραφών για AHQ-C / AZQS-BV1

AHQ100CV1 / AZQS100B7V1B AHQ125CV1 / AZQS125B7V1B AHQ140CV1 / AZQS140B7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.1 13.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   2.62 2.63 3.01
  COP   3.41 3.61 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,810 2,300 2,159
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D D  
    Θέρμανση   B A  
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   B    
  Απόδοση Pdesign kW 9.50    
  SEER   4.60    
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 723    
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A    
  Απόδοση Pdesign kW 7.60    
  SCOP/A   3.80    
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,800    
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ    
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°    
    (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°