Πίνακας προδιαγραφών για AL-CCD07-VESA-1

AL-CCD07-VESA-1.
LCD Διαστάσεις Πλάτος inch 7