Πίνακας προδιαγραφών για ALD-HEFB

ALD05HEFBU00 ALD02HEFBU00 ALD03HEFBU00 ALD07HEFBU00
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 343 193 243 443
    Πλάτος mm 720 470 620 920
    Βάθος mm 370 370 370 370
Απόδοση kW 7.5 1.5 3.0 15.0
Connectable unit ALB05LB, ALB05RB, ALB04LB, ALB04RB ALB02LB, ALB02RB ALB03LB, ALB03RB ALB06LB, ALB06RB, ALB07LB, ALB07RB
Temperature sensor 10 kΩ στους +20°C, 17 kΩ στους -20°C 10 kΩ στους +20°C, 15 kΩ στους -20°C 10 kΩ στους +20°C, 16 kΩ στους -20°C 10 kΩ στους +20°C, 18 kΩ στους -20°C
Temperature control range -20…10°C -20…10°C -20…10°C -20…10°C
LED indicators Σφάλμα ροής αέρα - Κίτρινο, Θερμότητα ΟΝ - Κόκκινο Σφάλμα ροής αέρα - Κίτρινο, Θερμότητα ΟΝ - Κόκκινο Σφάλμα ροής αέρα - Κίτρινο, Θερμότητα ΟΝ - Κόκκινο Σφάλμα ροής αέρα - Κίτρινο, Θερμότητα ΟΝ - Κόκκινο
Οπές συναρμολόγησης Αναλόγως του μεγέθους αγωγού Αναλόγως του μεγέθους αγωγού Αναλόγως του μεγέθους αγωγού Αναλόγως του μεγέθους αγωγού
Maximum ambient adjacent to terminal box 30°C (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας) 30°C (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας) 30°C (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας) 30°C (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας)
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 1~ 1~ 3~
  Τάση V 400 230 230 400
Ασφάλεια ελέγχου Μίνι αυτόματος διακόπτης 6 Α Μίνι αυτόματος διακόπτης 6 Α Μίνι αυτόματος διακόπτης 6 Α Μίνι αυτόματος διακόπτης 6 Α