Πίνακας προδιαγραφών για ALD-HESA

ALD07HESAU00 ALD05HESAU00 ALD03HESAU00 ALD02HESAU00
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 440 340 240 190
    Πλάτος mm 370 370 370 370
    Βάθος mm 920 720 620 470
Βάρος Μονάδα kg 21 18 10 7.5
Απόδοση kW 15.0 10.0 4.0 2.1
Connectable unit ALB06LB, ALB06RB, ALB07LB, ALB07RB ALB04LB, ALB04RB, ALB05LB, ALB05RB ALB03LB, ALB03RB ALB02LB, ALB02RB
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 3~ 3~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 230