Πίνακας προδιαγραφών για ARXB-C

ARXB25C5V1B9 ARXB35C5V1B9 ARXB50CV1B ARXB60CV1B ARXB25C2V1B (Αρχειοθετημένα) ARXB35C2V1B (Αρχειοθετημένα)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 753 753 550 550
    Πλάτος mm 658 658 855 855 658 658
    Βάθος mm 275 275 328 328 275 275
Βάρος Μονάδα kg 26 28 44 44 28 30
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing. Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing. Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 48     46 48
    Ονομ. dBA     51 51    
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 48     47 48
    Ονομ. dBA     51 51    
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 0.74 1.0 1.45 1.45 0.74 1.0
  Φορτίο TCO2Eq 1.5 2.1 3.0 3.0 1.5 2.1
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Piping connections Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)        
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα αποχέτευσης (μόνο μοντέλα αντλιών θερμότητας) 1 1     1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1     1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1     1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1     1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα     (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
  (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου     (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
      (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου