Πίνακας προδιαγραφών για ARXL-M

ARXL25M2V1B ARXL35M2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550
    Πλάτος mm 858 858
    Βάθος mm 330 330
Βάρος Μονάδα kg 40 40
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm 1,080 1,080
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 960 960
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 48 48
    Χαμηλή dBA 44 44
  Θέρμανση Υψ. dBA 49 49
    Χαμηλή dBA 45 45
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A
  Φορτίο kg 1 1
  Φορτίο TCO2Eq 2.1 2.1
  GWP   2,087.5 2,087.5
Piping connections Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 12 12
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V
  (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου