Πίνακας προδιαγραφών για ATXB-C

ATXB25C2V1B ATXB35C2V1B ATXB50CV1B ATXB60CV1B
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.030 0.030    
Casing Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 283 283 310 310
    Πλάτος mm 770 770 1,065 1,065
    Βάθος mm 216 216 224 224
Βάρος Μονάδα kg 8 8 14 14
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 58 55 61
  Θέρμανση dBA 55 58    
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υπερ-υψηλό dBA     44 46
    Υψ. dBA 40 41 40 43
    Χαμηλή dBA 26 27 35 37
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 23 32 33
  Θέρμανση Υψ. dBA 40 41 40 43
    Χαμηλή dBA 28 29 35 37
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 25 26 32 33
    Ονομ. dBA 33 34 38 41
  Θέρμανση Ονομ. dBA 34 35 38 41
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35    
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5    
  Συμπυκνωμάτων   18 18 19.05 19.05
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC470A1 ARC470A1    
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1    
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1    
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1    
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑ 2 2    
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1    
  Πλάκα στήριξης 1 1    
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2 2    
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2    
Τροφοδοσία ισχύος Name   V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO 5151 (μη αγώγιμη μονάδα) ή το ISO 1325 (αγώγιμη μονάδα). (1) - Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO 5151 (μη αγώγιμη μονάδα) ή το ISO 1325 (αγώγιμη μονάδα).