Πίνακας προδιαγραφών για ATXM-M / ARXM-M

ATXM25M2V1B / ARXM25M2V1B ATXM35M2V1B / ARXM35M2V1B ATXM50M2V1B / ARXM50MV1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.7
  Ονομ. kW 2.5 3.40 5.02
  Μέγ. kW 3.2 4.0 5.3
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.7
  Ονομ. kW 2.8 4.00 5.8
  Μέγ. kW 4.7 5.2 6.5
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 285 416 728
  COP   5.00 4.04 3.79
  EER   4.39 4.09 3.45
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A
    Θέρμανση   A A A
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°