Πίνακας προδιαγραφών για ATXN-NB

ATXN25NV1B ATXN35NV1B ATXN50NV1B ATXN60NV1B
Casing Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 288 288 310 310
    Πλάτος mm 859 859 1,124 1,124
    Βάθος mm 209 209 237 237
Βάρος Μονάδα kg 9.0 9.0 14.0 14.0
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53 54 55 61
  Θέρμανση dBA 53 54 55 61
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υπερ-υψηλό dBA 41 42 44 46
    Υψ. dBA 40 41 40 43
    Χαμηλή dBA 29 30 35 37
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 22 32 33
  Θέρμανση Υψ. dBA 40 41 40 43
    Χαμηλή dBA 29 30 35 37
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 22 32 33
    Ονομ. dBA 34 34 38 41
  Θέρμανση Ονομ. dBA 34 34 38 41
Τροφοδοσία ισχύος Name   V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) (1) - Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) (1) - Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) (1) - Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό)
  (2) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (2) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (2) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (2) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.