Πίνακας προδιαγραφών για AZQS-BY1

AZQS100B7Y1B AZQS125B7Y1B AZQS140B7Y1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 990 990 1,430
    Πλάτος mm 940 940 940
    Βάθος mm 320 320 320
Βάρος Μονάδα kg 82.0 82.0 101.0
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 70.0 71.0 70.0
  Θέρμανση dBA 70.0 71.0 70.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 53 54 53
  Θέρμανση Ονομ. dBA 57 58 54
  Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA 49 49 49
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 2.9 2.9 4.0
  Φορτίο TCO2Eq 6.05 6.05 8.35
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9 15.9
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 50 (1), 30 (2) 50 (1), 30 (2) 50 (1), 30 (2)
    Σύστημα Ισοδύναμο m 70 (1), 40 (2) 70 (1), 40 (2) 70 (1), 40 (2)
      Χωρίς φορτίο m 30 30 30
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30.0 30.0 30.0
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 0.5 0.5 0.5
Στάνταρτ εξαρτήματα Πλαστικός σφιγκτήρας 2 2 2
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3N~ 3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 20 25
Σημειώσεις (1) - Για εγχειρίδιο δεδομένων εκτός Ηνωμένου Βασιλείου (1) - Για εγχειρίδιο δεδομένων εκτός Ηνωμένου Βασιλείου (1) - Για εγχειρίδιο δεδομένων εκτός Ηνωμένου Βασιλείου
  (2) - Μόνο για εγχειρίδιο δεδομένων από Ηνωμένο Βασίλειο (2) - Μόνο για εγχειρίδιο δεδομένων από Ηνωμένο Βασίλειο (2) - Μόνο για εγχειρίδιο δεδομένων από Ηνωμένο Βασίλειο
  (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (5) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A (5) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A (5) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A