Πίνακας προδιαγραφών για BRC7F530S

BRC7F530S.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 265
    Πλάτος mm 191
    Βάθος mm 89