Πίνακας προδιαγραφών για BRC7F530W

BRC7F530W.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 265
    Πλάτος mm 191
    Βάθος mm 89