Πίνακας προδιαγραφών για BRC7FA532FB

BRC7FA532FB.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 157
    Πλάτος mm 62
    Βάθος mm 17.5