Πίνακας προδιαγραφών για BRP069A43

BRP069A43
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 79
    Πλάτος mm 52
    Βάθος mm 17.5