Πίνακας προδιαγραφών για BRP069B82

BRP069B82.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 79
    Πλάτος mm 52
    Βάθος mm 17.5