Πίνακας προδιαγραφών για BRP069C81

BRP069C81.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 79
    Πλάτος mm 52
    Βάθος mm 17.5