Πίνακας προδιαγραφών για BRP069C82

BRP069C82.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 79
    Πλάτος mm 52
    Βάθος mm 17.5