Πίνακας προδιαγραφών για BYCQ140E

BYCQ140E2W1
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 65
    Πλάτος mm 950
    Βάθος mm 950
Βάρος Μονάδα kg 5.5