Πίνακας προδιαγραφών για BYCQ140EGF

BYCQ140E2GFW1
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 148
    Πλάτος mm 950
    Βάθος mm 950
Βάρος Μονάδα kg 10.3