Πίνακας προδιαγραφών για CHYHBH-AV32 / 5MXM-A

CHYHBH08AAV32 / 5MXM90A2V1B CHYHBH05AAV32 / 5MXM90A2V1B CHYHBH08AV32 / 5MXM90A2V1B CHYHBH05AV32 / 5MXM90A2V1B CHYHBH08AFV32 / 5MXM90A2V1B CHYHBH05AFV32 / 5MXM90A2V1B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 6.78 (1) 4.50 (1) 6.78 (1) 4.50 (1) 6.78 (1) 4.50 (1)
COP 4.17 (1) 4.04 (1) 4.17 (1) 4.04 (1) 4.17 (1) 4.04 (1)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL XL XL XL XL XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A A A
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+ A+ A+ A+
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8
Σημειώσεις (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ