Πίνακας προδιαγραφών για CHYHBH-AV32 / 5MXM-N

CHYHBH05AAV32 / 5MXM90N2V1B CHYHBH08AAV32 / 5MXM90N2V1B CHYHBH05AFV32 / 5MXM90N2V1B CHYHBH08AFV32 / 5MXM90N2V1B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.50 (1) 6.78 (1) 4.50 (1) 6.78 (1)
COP 4.04 (1) 4.17 (1) 4.04 (1) 4.17 (1)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL XL XL XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A
Σημειώσεις (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ