Κουρτίνα αέρα Biddle για ERQ, κασέτα

CYQM-DK-C

CYQM-DK-C

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Δυνατότητα σύνδεσης σε αντλία θερμότητας ERQ
  • Μια περίοδος απόσβεσης μικρότερη του 1,5 έτους σε σύγκριση με την εγκατάσταση μιας ηλεκτρικής κουρτίνας αέρα
  • Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα που προέρχεται σχεδόν από μηδενική τυρβοειδή καθοδική ροή, βελτιστοποιημένη ροή αέρα και η εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας ανορθωτή εξόδου
  • Περίπου 85% απόδοση διαχωρισμού αέρα, που μειώνει κατά πολύ τόσο την απώλεια θερμότητας όσο και την απαιτούμενη απόδοση θέρμανσης εσωτερικής μονάδας
  • Το ERQ είναι ένα από τα πρώτα συστήματα DX με δυνατότητα σύνδεσης σε κουρτίνες αέρα
  • Μονάδα τύπου κασέτας (C): τοποθέτηση σε ψευδοροφή αφήνοντας μόνο ορατή τη διακοσμητική μάσκα
  • Εύκολη και γρήγορη στην εγκατάσταση με μειωμένα έξοδα καθώς δεν απαιτούνται επιπλέον συστήματα νερού, μπόϊλερ και συνδέσεις αερίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα

Κατάλογοι
Λήψη γλώσσας
Installation manuals
Operation manuals
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Declaration of Conformity
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.