Κουρτίνα αέρα Biddle για VRV, επιτοίχιες μονάδες

CYVS-DK-F

CYVS-DK-F

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Με δυνατότητα σύνδεσης σε ανάκτηση θερμότητας VRV, αντλία θερμότητας και Conveni-pack
  • Ελεύθερα αναρτημένο μοντέλο (F): Εύκολη εγκατάσταση σε τοίχο
  • Μια περίοδος απόσβεσης μικρότερη του 1,5 έτους σε σύγκριση με την εγκατάσταση μιας ηλεκτρικής κουρτίνας αέρα
  • Παρέχει σχεδόν ελεύθερη θέρμανση κουρτίνας αέρα μέσω ανακτημένης θερμότητας από εσωτερικές μονάδες στη λειτουργία ψύξης (στην περίπτωση ανάκτησης θερμότητας VRV)
  • Εύκολη και γρήγορη στην εγκατάσταση με μειωμένα έξοδα καθώς δεν απαιτούνται επιπλέον συστήματα νερού, μπόϊλερ και συνδέσεις αερίου
  • Το VRV είναι ένα από τα πρώτα συστήματα DX με δυνατότητα σύνδεσης σε κουρτίνες αέρα
  • Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα που προέρχεται σχεδόν από μηδενική τυρβοειδή καθοδική ροή, βελτιστοποιημένη ροή αέρα και η εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας ανορθωτή εξόδου
  • Περίπου 85% απόδοση διαχωρισμού αέρα, που μειώνει κατά πολύ τόσο την απώλεια θερμότητας όσο και την απαιτούμενη απόδοση θέρμανσης εσωτερικής μονάδας

Έγγραφα

Κατάλογοι
Λήψη γλώσσας
Installation manuals
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Operation manuals
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Declaration of Conformity
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.