Πίνακας προδιαγραφών για DCM010A51

DCM010A51.
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 2,500 (2)
Μέγιστος αριθμός εξωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 400 (3)
Είσοδος PC Λογισμικό   Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Microsoft Server 2012 και 2016
Connectable unit Εσωτερική, εξωτερική, υδρο-κιβώτιο, τύποι εξαρισμού σημείων διαχείρισης iTM
Σημειώσεις (1) - Συμβατές εκδόσεις Oracle PMS: Opera v5.0.03.03 e43, v5.0.04.01 e24, v5.0.04.02 e17, v5.0.04.02 e17, v5.0.04.03 e10, v5.0.05.00 και μεταγενέστερες
  (2) - 5 x 500 εσωτερικές μονάδες ανά χειριστήριο iTM
  (3) - 5 x 80 εξωτερικές μονάδες ανά χειριστήριο iTM
  (4) - Δωρεάν λήψη λογισμικού, κλειδί ενεργοποίησης σε φυσική μορφή (χαρτί)
  (5) - Απαιτείται 1 άδεια DCM010A51 και DCM007A51 ανά χειριστήριο iTM