Πίνακας προδιαγραφών για DWDC B vintage

DWDC B vintage.
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 2,100 (1)
  Μέγ. kW 9,000 (2)
Συμπιεστής Type   Φυγοκεντρικός συμπιεστής μονής φάσης
Ψυκτικό μέσο Type   R-134a, R-513A
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50/60
Σημειώσεις (1) - 600 RT
  (2) - 2500 RT