Πίνακας προδιαγραφών για DWDC C

DWDC C.
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 2,100 (1)
  Μέγ. kW 9,000 (1)
Συμπιεστής Type   Φυγοκεντρικός συμπιεστής μονής φάσης
Ψυκτικό μέσο Type   R-134a, R-513A, R-1234(ze)
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50/60
Σημειώσεις (1) - Συνθήκες AHRI