Πίνακας προδιαγραφών για DWSC

DWSC
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 300
  Μέγ. kW 4,500
Συμπιεστής Type   Φυγοκεντρικός συμπιεστής μονής φάσης
Ψυκτικό μέσο Type   R-134a