Πίνακας προδιαγραφών για EABH-D9W7 / EPGA011-016DV7

EABH16DF9W7 / EPGA11DAV37 EABH16DF9W7 / EPGA14DAV37 EABH16DF9W7 / EPGA16DAV37
Εσωτερική μονάδα EABH16DA9W7 EABH16DA9W7 EABH16DA9W7
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.1 (1), 11.3 (2) 14.5 (1), 14.5 (2) 16.5 (1), 15.6 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.16 (1), 2.91 (2) 2.91 (1), 3.96 (2) 3.45 (1), 4.21 (2)
COP 5.15 (1), 3.88 (2) 4.99 (1), 3.65 (2) 4.78 (1), 3.71 (2)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.29 3.34 3.41
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 129 130 133
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.38 4.45 4.56
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 172 175 179
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A+++ A+++
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )