Πίνακας προδιαγραφών για EBLQ-BB6W1

EBLQ011BB6W1 EBLQ014BB6W1 EBLQ016BB6W1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.2 (1), 10.9 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.1 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.9 (1), 10.0 (2) 16.0 (1), 12.5 (2) 16.7 (1), 13.1 (2)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 3.87 (1), 3.69 (2) 5.40 (1), 5.06 (2) 6.15 (1), 5.75 (2)
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.60 (1), 3.21 (2) 3.30 (1), 4.07 (2) 3.81 (1), 4.66 (2)
COP 4.31 (1), 3.38 (2) 4.24 (1), 3.22 (2) 4.20 (1), 3.23 (2)
EER 3.32 (1), 2.71 (2) 2.96 (1), 2.47 (2) 2.72 (1), 2.28 (2)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,418 1,418 1,418
    Πλάτος mm 1,435 1,435 1,435
    Βάθος mm 382 382 382
Βάρος Μονάδα kg 180 180 180
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 60 70 70
  Ψύξη Ονομ. dBA 65.0 66.0 69.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 50 (4) 50 (4) 50 (4)
  Ψύξη Ονομ. dBA 50 (4) 50 (4) 50 (4)
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 3.0 3.0 3.0
  Φορτίο TCO2Eq 6.2 6.2 6.2
Εξάρτημα συμπιεστή Γενική τροφοδοσία ρεύματος Όνομα   W1 W1 W1
    Φάση   3N 3N 3N
    Συχνότητα Hz 50 50 50
    Τάση V 400 400 400
  Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 20.0 20.0 20.0
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης = κατά τη θέση σε λειτουργία (3) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης = κατά τη θέση σε λειτουργία (3) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης = κατά τη θέση σε λειτουργία
  (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.
  (5) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (6) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (7) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (7) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (7) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  (8) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (8) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (8) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (9) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής (9) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής (9) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής
  (10) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. (10) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. (10) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες.