Πίνακας προδιαγραφών για EBLQ011-016C3W1

EBLQ011CA3W1 (Αρχειοθετημένα) EBLQ014CA3W1 (Αρχειοθετημένα) EBLQ016CA3W1 (Αρχειοθετημένα)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.4 (1), 11.6 (2) 12.8 (1), 12.6 (2) 13.9 (1), 13.6 (2)
Απόδοση θερμαντήρα Βήμα 1 kW 3 3 3
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 3.18 (1), 5.09 (2) 3.16 (1), 5.14 (2) 3.56 (1), 5.96 (2)
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
COP 4.61 (1), 3.55 (2) 4.30 (1), 3.32 (2) 4.26 (1), 3.26 (2)
EER 3.90 (1), 2.28 (2) 4.05 (1), 2.45 (2) 3.90 (1), 2.28 (2)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,348 1,348 1,348
    Πλάτος mm 1,160 1,160 1,160
    Βάθος mm 380 380 380
Βάρος Μονάδα kg 160 160 160
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 90.0 90.0 90.0
    Ψύξη Υψ. m³/min 96.0 100.0 97.0
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Ελάχ. °C 25 (5) 25 (5) 25 (5)
      Μέγ. °C 55 (5) 55 (5) 55 (5)
  Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB 10 10 10
      Μέγ. °CDB 46 46 46
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 5 5 5
      Μέγ. °C 22 22 22
  Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -25 (5) -25 (5) -25 (5)
      Μέγ. °CDB 35 (5) 35 (5) 35 (5)
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 25 25 25
      Μέγ. °C 80 (5) 80 (5) 80 (5)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 64 (6) 64 (6) 66 (6)
  Ψύξη Ονομ. dBA 64 (7) 66 (7) 69 (7)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 51 (8) 51 (8) 52 (8)
  Ψύξη Ονομ. dBA 50 (8) 52 (8) 54 (8)
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 3.40 3.40 3.40
  Φορτίο TCO2Eq 7.10 7.10 7.10
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.28 3.32 3.20
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A+
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 128 130 125
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.28 4.12 3.99
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 168 162 157
Τροφοδοσία ισχύος Name   W1 W1 W1
  Φάση   3N~ 3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 400 400 400
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  (5) - Περιλαμβάνεται BUH ή/και ενισχυτικός θερμαντήρας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το εγχειρίδιο δεδομένων (5) - Περιλαμβάνεται BUH ή/και ενισχυτικός θερμαντήρας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το εγχειρίδιο δεδομένων (5) - Περιλαμβάνεται BUH ή/και ενισχυτικός θερμαντήρας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το εγχειρίδιο δεδομένων
  (6) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (6) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (6) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (7) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (7) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (7) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  (8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.
  (9) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (9) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (9) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής