Πίνακας προδιαγραφών για EBSHB-D / ERLA11-16DW1

EBSHB11P30DF / ERLA11DAW1 EBSHB11P50DF / ERLA11DAW1 EBSHB16P50DF / ERLA14DAW1 EBSHB16P30DF / ERLA14DAW1 EBSHB16P30DF / ERLA16DAW1 EBSHB16P50DF / ERLA16DAW1
Εσωτερική μονάδα EBSHB11P30DF EBSHB11P50DF EBSHB16P50DF EBSHB16P30DF EBSHB16P30DF EBSHB16P50DF
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.6 (1) 10.6 (1) 12.0 (1) 12.0 (1) 16.0 (1) 16.0 (1)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.19 (1) 2.19 (1) 2.46 (1) 2.46 (1) 3.53 (1) 3.53 (1)
COP 4.83 (1) 4.83 (1) 4.87 (1) 4.87 (1) 4.53 (1) 4.53 (1)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L XL XL L L XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A+ A+ A+ A+ A+ A+
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.23 3.23 3.22 3.22 3.32 3.32
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++ A++ A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 126 126 126 126 130 130
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.63 4.63 4.60 4.60 4.61 4.61
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 182 182 181 181 181 181
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )