Πίνακας προδιαγραφών για EDHQ-BB6V3

EDHQ011BB6V3 (Αρχειοθετημένα) EDHQ014BB6V3 (Αρχειοθετημένα) EDHQ016BB6V3 (Αρχειοθετημένα)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.2 (1), 10.9 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.1 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.56 (1), 3.31 (2) 3.29 (1), 4.01 (2) 3.88 (1), 4.71 (2)
COP 4.38 (1), 3.28 (2) 4.25 (1), 3.27 (2) 4.12 (1), 3.20 (2)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 1,418 1,418 1,418
    Πλάτος Mm 1,435 1,435 1,435
    Βάθος Mm 382 382 382
Βάρος Μονάδα kg 180 180 180
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 90.0 90.0 90.0
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -20 -20 -20
      Μέγ. °CWB 40 40 40
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 15 (3) 15 (3) 15 (3)
      Μέγ. °C 55.0 (3) 55.0 (3) 55.0 (3)
  Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -15.0 -15.0 -15.0
      Μέγ. °CDB 43.0 43.0 43.0
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 25 25 25
      Μέγ. °C 80 80 80
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 60 70 70
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 50 (4) 50 (4) 50 (4)
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 3.0 3.0 3.0
  Φορτίο TCO2Eq 6.2 6.2 6.2
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   2.70 2.71 2.60
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 105 105 101
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   3.30 3.32 3.15
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 129 130 123
Εξάρτημα συμπιεστή Γενική τροφοδοσία ρεύματος Όνομα   V3 V3 V3
    Φάση   1 1 1
    Συχνότητα Hz 50 50 50
    Τάση V 230 230 230
  Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 32.0 32.0 32.0
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης = κατά τη θέση σε λειτουργία (3) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης = κατά τη θέση σε λειτουργία (3) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης = κατά τη θέση σε λειτουργία
  (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.
  (5) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (6) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (7) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (7) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (7) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  (8) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (8) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (8) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (9) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής (9) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής (9) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής
  (10) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. (10) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. (10) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες.