Πίνακας προδιαγραφών για EDLA09-16DW1

EDLA09DAW1 EDLA11DAW1 EDLA14DAW1 EDLA16DAW1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 9.37 (1), 9.00 (2) 10.6 (1), 9.82 (2) 12.0 (1), 12.5 (2) 16.0 (1), 16.0 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 1.91 (1), 2.43 (2) 2.18 (1), 2.68 (2) 2.46 (1), 3.42 (2) 3.53 (1), 4.56 (2)
COP 4.91 (1), 3.71 (2) 4.83 (1), 3.66 (2) 4.87 (1), 3.64 (2) 4.53 (1), 3.51 (2)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 870 870 870 870
    Πλάτος mm 1,380 1,380 1,380 1,380
    Βάθος mm 460 460 460 460
Βάρος Μονάδα kg 147 147 147 147
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min   55.8 70.4 85.0
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Ελάχ. °C   9 (6) 9 (6) 9 (6)
      Μέγ. °C   60 (6) 60 (6) 60 (6)
  Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB   -25 -25 -25
      Μέγ. °CDB   35 35 35
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C   25 25 25
      Μέγ. °C   55 (6) 55 (6) 55 (6)
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Φορτίο kg 3.80 3.80 3.80 3.80
  Φορτίο TCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %   130 132 130
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %   182 182 182
Εξάρτημα συμπιεστή Γενική τροφοδοσία ρεύματος Φάση   3N 3N 3N 3N
    Τάση V 400 400 400 400
Τροφοδοσία ισχύος Name   W1 W1 W1 W1
  Φάση   3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825
  (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας
  (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP     3.32 3.37 3.33
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου     A++ A++ A++
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP     4.64 4.62 4.62
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου     A+++ A+++ A+++