Πίνακας προδιαγραφών για EHBX-CB / ERHQ-BW17

EHBX16CB3V / ERHQ014BAW17 EHBX16CB9W / ERHQ014BAW17
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 16.1 (1), 12.6 (2) 16.1 (1), 12.6 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 3.42 (1), 4.21 (2) 3.42 (1), 4.21 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 5.43 (1), 5.08 (2) 5.43 (1), 5.08 (2)
COP 4.24 (1), 3.22 (2) 4.24 (1), 3.22 (2)
EER 2.96 (1), 2.47 (2) 2.96 (1), 2.47 (2)
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)