Πίνακας προδιαγραφών για EHBX-E6V / ERGA-EVH

EHBX08EF6V / ERGA06EAV3H
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 6.00 (1), 5.90 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.96 (1), 5.09 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 1.24 (1), 1.69 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 1.06 (1), 1.55 (2)
COP 4.85 (1), 3.50 (2)
EER 5.61 (1), 3.28 (2)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.28
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 128
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.52
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 178
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )