Πίνακας προδιαγραφών για EHSH-D3 / ERGA-EV7

EHSH04P30DA3 / ERGA04EAV37
Εσωτερική μονάδα EHSH04P30DA3
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.36 (1), 4.60 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.830 (1), 1.26 (2)
COP 5.23 (1), 3.65 (2)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A+
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.26
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 127
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.88
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 192
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )