Πίνακας προδιαγραφών για EHVH-CB6W / ERHQ-BW17

EHVH16SU26CB6W / ERHQ014BAW17
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.5 (1), 13.6 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 3.42 (1), 4.21 (2)
COP 4.24 (1), 3.22 (2)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)