Πίνακας προδιαγραφών για EHVH-DVG / ERGA04-08DVA

EHVH04S23DAVG / ERGA04DAV3A EHVH08S23DAVG / ERGA06DAV3A EHVH08S23DAVG / ERGA08DAV3A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.30 (1), 4.60 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.850 (1), 1.26 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
  Domestic hot water from 10°C to 50°C Nom. kWh 3.01    
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h40min    
COP 5.10 (1), 3.65 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL XL XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.26    
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++    
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.48    
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++    
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )