Πίνακας προδιαγραφών για EHVX-D6V / ERGA-DV7

EHVX04S18DA6V7 / ERGA04DAV37 EHVX04S23DA6V7 / ERGA04DAV37
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.36 (1), 4.60 (2) 4.36 (1), 4.60 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 4.86 (1), 4.52 (2) 4.86 (1), 4.52 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.830 (1), 1.26 (2) 0.830 (1), 1.26 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 0.940 (1), 1.36 (2) 0.940 (1), 1.36 (2)
COP 5.23 (1), 3.65 (2) 5.23 (1), 3.65 (2)
EER 5.17 (1), 3.32 (2) 5.17 (1), 3.32 (2)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )